Workshop 'omgevingstafel met ketenpartners'

regio Noord Limburg

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Complexe vergunningaanvragen in 8 weken afhandelen in plaats van 26 weken, integraal getoetst vanuit de ‘hoe kunnen we dit initiatief mogelijk maken’-gedachte. Hoe pak je dit aan als gemeente? En hoe werk je hierin samen met ketenpartners zoals Provincie, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst?

De VNG organiseert per regio bijeenkomsten, waarin gemeenten - samen met hun ketenpartners - kunnen oefenen met het behandelen van complexe initiatieven. De omgevingstafel staat hierbij centraal. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u mét uw ketenpartners en onder begeleiding van ons dit proces gaan oefenen in een workshop en simulatie. Na de bijeenkomst heeft u handvatten om zelf aan de slag te gaan en het proces voor uw gemeente verder op hoofdlijnen in te gaan richten. Vervolgens krijgt u na de zomer de kans om uw aanpak tijdens een terugkomdag te toetsen, met ons en de andere deelnemende gemeenten.

Meer informatie

Voor deze bijeenkomst is het waardevol als er zowel medewerkers als beslissers/managers aanwezig zijn vanuit gemeentelijke organisaties en ketenpartners. Het gaat om collega’s die zich bezighouden met de behandeling en verlening van vergunningen en managers van bijvoorbeeld de afdeling Ruimtelijke Ordening, Vergunningen of Dienstverlening (lijnmanagers). Daarnaast is het ook interessant voor programmamanagers en projectleiders Omgevingswet. Zo ontstaat er een realistische oefensituatie en heeft u des te meer profijt van de bijeenkomst en de terugkomdag.

Over de Omgevingstafel 

Een complexe vergunningaanvraag in 8 weken afhandelen vraagt om een andere manier van werken. VNG heeft, samen met de gemeente Zaanstad, een dialoogmodel ontwikkeld. In dit dialoogmodel staat de omgevingstafel centraal. Het idee achter de omgevingstafel is dat de initiatiefnemer en alle betrokken partijen (in een of meerdere sessies) bij elkaar komen. Het initiatief wordt dan besproken vanuit de gedachte ‘hoe maken we het mogelijk. Dit levert de initiatiefnemer een integraal advies op, waarmee hij de vergunningaanvraag kan opstellen en indienen. Daarna kan de vergunning in acht weken worden afgehandeld. Nu al meer weten? Bekijk dan het filmpje over de omgevingstafel.

Voor wie?

Gemeenten en ketenpartners in de regio Noord Limburg

U ontvangt een week voor de aanvang van de workshop een mail met de locatie (in ieder geval in de regio Noord Limburg) en het programma. 

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Info:

Datum: 26-08-2019
Tijd: 08:00
Eind tijd: 20:00
Organisatie: VNG
Locatie: Regio Noord-Limburg
Plaats: Venlo