Werkconferentie Omgevingswet ketenpartners Noord- en Midden-Limburg

Noteer in de agenda!

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Wellicht is u al bekend, dat op donderdag 28 november aanstaande in Venlo, een werkconferentie plaatsvindt van de gezamenlijke ketenpartners in Noord- en Midden-Limburg. Aanmelden kan tot 22 november.

Visies op onze leefomgeving

Onze leefomgeving zal in de nabije toekomst grote veranderingen ondergaan. Vooral nieuwe opgaven op het gebied van energie en klimaat zijn daarin dominante factoren. Ook economische ontwikkelingen zullen een beroep doen op onze beperkte leefruimte.

Tegelijkertijd kunnen en weten we steeds meer. Bijvoorbeeld over gezondheid en veiligheid. Hoe gezond en veilig willen we het hebben? Welke risico’s vinden we aanvaardbaar? En hoe gaan we daarover met elkaar de dialoog aan?

Al die onderwerpen komen aan bod op de werkconferentie Visies op onze leefomgeving. De samenwerkende ketenpartners van (semi-)overheden in Noord- en Midden-Limburg hebben daarover bouwstenen ontwikkeld die zij in vier workshops ter discussie stellen. Waardevolle input voor gemeentelijke Omgevingsvisies en Omgevingsplannen.

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?

De werkconferentie Visies op onze leefomgeving is interessant voor bestuurders, raadsleden en beleidsambtenaren van (semi-)overheden in Noord- en Midden-Limburg.

Deze uitnodiging komt oorspronkelijk van de Gemeente Venlo en is is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van BZK en de gezamenlijke ketenpartners in Noord- en Midden Limburg.

Programma:

13.30 uur Ontvangst

14.00 uur Welkom door Simone van Trier dagvoorzitter

14.10 uur Opening door Alexander Vervoort wethouder gemeente Venlo en gastheer van de conferentie

14.20 uur De Omgevingswet maakt alles beter Toine van Riel verbonden aan VNG-programma Invoering Omgevingswet

14.40 uur Waar willen we naar toe? Simone van Trier interviewt Debbie Heesakkers, wethouder gemeente Beesel en bestuurlijk trekker van de regionale samenwerking in het dossier Omgevingswet

14.50 uur Intermezzo

15.05 uur Simone introduceert de inleiders van de workshops

15.15 uur Eerste ronde van vier workshops

16.00 uur PAUZE

16.20 uur Tweede ronde van vier workshops

17.05 uur Plenaire terugkoppeling en procesafspraken

17.30 uur Afsluiting, drankje en hapje

Parkeren

Parkeren kan op deze dag bij de Q-Park parkeergarage op Prinsessesingel 5.

Info:

Datum: 28-11-2019
Tijd: 13:30
Eind tijd: 17:30
Organisatie: Gemeente Venlo
Locatie: Maaspoort
Plaats: Venlo