Werkconferentie: de Omgevingswet in Noord-Limburg

Georganiseerd door gemeente Venlo

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Staat de Omgevingswet al op jouw netvlies? Dan weet je, dat de invoering van deze wet majeure veranderingen met zich meebrengt. Daarom organiseert de gemeente Venlo op 28 november in theater De Maaspoort een werkconferentie getiteld De Omgevingswet in Noord-Limburg. Je bent hiervoor namens het college van B en W van Venlo van harte uitgenodigd.

Je kan zeer vooraanstaande sprekers tegemoet zien, evenals workshops die de kern van de veranderopgave raken: Ketensamenwerking, Participatie en Loslaten in vertrouwen.

 

De werkconferentie De Omgevingswet in Noord-Limburg is de eerste bijeenkomst van deze aard en omvang. Belangrijk doel, naast onderlinge kennismaking, is het opstarten van een proces van effectieve ketensamenwerking. De conferentie is dus in eerste instantie een netwerkbijeenkomst. Het programma biedt daarnaast inspiratie om tot gezamenlijke inzichten te komen over de omvang en doelstellingen van de transitie. 

Voor wie?

De werkconferentie is interessant voor bestuurders, politici, en beleids- en uitvoerende professionals op het gebied van de ruimtelijke omgeving in Noord-Limburg. Ook belangrijke stakeholders zoals bijvoorbeeld het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, de LLTB, werkgevers- en werknemersorganisaties en woningcorporaties zijn welkom.

Programma:

De werkconferentie kent een plenair deel en drie workshops. Deze drie deelsessies zijn:

1. Netwerken en ketenafspraken in de regio 

2. Co-creatie en participatie: samen met bewoners plannen maken 

3. Loslaten in vertrouwen? De rol van politiek en bestuur

 

12.30 uur Ontvangst in de Willy Caron foyer

13.00 uur Introductie door Sabine Uitslag, dagvoorzitter

13.10 uur Welkom door Alexander Vervoort, wethouder gemeente Venlo

13.25 uur Inleiding door Patrick van der Broeck, dijkgraaf Waterschap Limburg

13.45 uur Vragen/interview Patrick van der Broeck

14.00 uur Drie deelsessies eerste ronde

14.45 uur Pauze en terug naar plenaire zaal

15.10 uur Inleiding door Co Verdaas, hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en adviseur Over Morgen

15.25 uur Vragen/interview Co Verdaas

15.40 uur Drie deelsessies tweede ronde

16.30 uur Plenaire terugkoppeling deelsessies

16.45 uur Conclusies

16.55 uur Presentatie digitale leeromgeving door Bas van den Akker, gemeente Venlo

17.15 uur Afsluiting en informeel samenzijn foyer

17.45 uur Vertrek gasten

Info:

Datum: 28-11-2018
Tijd: 12:30
Eind tijd: 17:45
Organisatie: Gemeente Venlo
Locatie: Theater de Maaspoort
Plaats: Venlo

officiële uitnodiging

Bekijk hier de uitnodiging en programma van de bijeenkomst