Webinars NOVI gebied Zuid-Limburg

20, 21 en 25 januari 2021

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Zuid-Limburg is in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) opgenomen als voorlopig NOVI-gebied. Naar verwachting wordt die status begin 2021 definitief. In de NOVI is het rijksbeleid voor de fysieke leefomgeving vastgelegd. We hoeven u niet uit te leggen dat we bijzonder verheugd zijn met de landelijke erkenning van Euregio Zuid-Limburg als uniek gebied. Qua stad en landschap, qua economisch perspectief en als het gaat om de ontwikkeling van de regio tot een circulaire hot spot. 

Het mooie én uitdagende van de erkenning als NOVI-gebied, is dat we samen de schouders zetten onder de hardnekkige opgaven van onze regio; grensoverschrijdende kansen verzilveren, sociaal-maatschappelijke en gezondheidsachterstanden wegwerken in combinatie met stedelijke ontwikkeling. We, dat zijn gemeenten en Provincie, Rijk, waterschap, gezondheidsorganisaties, corporaties, onderwijs- en kennisinstellingen, ondernemers en koepelorganisaties, natuurorganisaties en landbouwers, Chemelot, de Brightlands campussen en andere partners in de triple helix. Samen werken we aan planvorming, investeringen en uitvoering. Want samen kunnen we zoveel oneindig veel meer bereiken dan ieder afzonderlijk. Met andere woorden: de status van NOVI-gebied is prachtig, maar markeert pas het begin van een gemeenschappelijke opgave. 

In gesprek gaan

Wij willen daarom graag met u in gesprek over wat het nu precies betekent om NOVI-gebied te zijn. Om samen met u in kaart te brengen welke uitdagingen we moeten aanpakken om kansen vrij te spelen,  en vooral ook vooruit te kijken naar hoe we deze kansen kunnen verzilveren! Het Plan van Aanpak geeft alvast een voorzet. Waar bent u enthousiast over? Wat ziet u anders? We willen graag met u werken aan een betere samenwerking en gezamenlijke acties oppakken.

Aanmelden

Daarom organiseren de Provincie, gemeenten en Rijk om te beginnen een serie webinars. Deze vinden plaats op woensdag 20 januari 2021, donderdag 21 januari 2021 en maandag 25 januari 2021. Telkens van 19.00-20.30 uur. U kunt die dag kiezen, die u het beste uitkomt. Aanmelden kan via de button. Aan de griffies het vriendelijke verzoek om deze uitnodiging te sturen naar hun Raads-of Statenleden. Indien u vragen heeft, kunt u deze per mail sturen naar: NOVI_Zuid-Limburg@prvlimburg.nl 

Programma:

Begin januari ontvangt u van ons achtergrondinformatie, zoals het Plan van Aanpak, een Raadsinformatiebrief en het definitieve programma van het webinar. Een paar dagen voorafgaand aan het webinar ontvangt u van ons de deelnamelink. 

Info:

Datum: 25-01-2021
Tijd: 19:00
Eind tijd: 20:30
Organisatie: Provincie Limburg
Locatie: Online
Plaats: Digitaal