Water, natuur en Omgevingswet

Aangeboden door: Aan de slag met de Omgevingswet

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Praktijkgericht webinar over water, natuur en Omgevingswet. Met een passende dosis theorie en ruimte voor vragen en interactie.

Online webinar aangeboden door Aan de slag met de Omgevingswet en Unie van Waterschappen op 7 december 10:00-11:30. 

Doelgroep

Iedereen die werkt of interesse heeft op het snijvlak van water en natuur. 

Programma:

Allereerst koppelen we actuele water- & natuurthema’s aan de 4 doelen van de Omgevingswet:

  • inzichtelijke wet- en regelgeving
  • leefomgeving centraal
  • ruimte voor lokaal maatwerk
  • snellere besluitvorming

We zoomen daarna in op 2 hoofdonderwerpen:

  • het beleid en de beleidsdoorwerking onder de Omgevingswet in relatie tot water en natuur
  • de afweging van waterbelangen versus natuurbelangen

Voor dat laatste bereiden we een casus voor over een actueel dilemma.

Tussendoor komen natuurlijk ook de juridisch-technische wijzigingen op deze onderwerpen aan bod: wijzigingen in terminologie, juridisch instrumentarium et cetera.

Sprekers

  • Marcel Vissers, hoogheemraad bij het Hoogheemraad van Delfland
  • Wim Jansen, ketenmanager Omgevingswet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet

Info:

Datum: 07-12-2022
Tijd: 10:00
Eind tijd: 11:30
Organisatie: Aan de Slag met de Omgevingswet
Locatie: Online