Van place to buy naar place to be

Binnenstadslab RIC Limburg

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Met een brede blik nieuwe kansen verkennen voor de Nieuwe Limburgse Binnenstad.

Hoe zien de binnensteden in Limburg eruit in 2025? Welke winkels en andere concepten zijn er dan nog te vinden in de binnenstad? Hoe en door wie wordt er dan gewoond in de binnenstad? En biedt de binnenstad dan ook meer ruimte voor kleinschalige, flexibele werkvormen en nieuwe typen kantoorvoorzieningen?

 

 

Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Project

Eén ding is in ieder geval zeker: de binnenstad van 2025 ziet er anders uit dan de huidige. Ondernemers en vastgoedeigenaren in binnensteden hebben te maken met tal van ontwikkelingen, wat veel vragen oproept, maar zeker ook nieuwe kansen aanreikt. Niks doen is in het licht van de vele ontwikkelingen in ieder geval geen optie. Om de binnensteden in met name de kleine en middelgrote gemeenten ook in de toekomst sterk en veerkrachtig te houden, zullen partijen met elkaar aan de slag moeten om nieuwe kansen te verkennen en mogelijkheden te benutten. De provincie Limburg organiseert daarom een werksessie over de nieuwe binnenstad. We bekijken de binnenstad hier vanuit een breder perspectief: de binnenstad als bruisend stadshart waarin wonen, werken, winkelen en andere functies samenkomen. We verkennen deze transitie van 'place to buy' naar 'place to be' in de binnensteden op inspirerende en interactieve wijze. We onderzoeken de kansen, verschillen en mogelijkheden om op gewenste ontwikkelingen voor te sorteren. Daarnaast leren we op interactieve wijze ook van elkaar. Aan het eind van de werksessie is onze blik op de binnenstad verrijkt met een integraal toekomstbeeld, nieuwe kansen en kansrijke programma's en strategieën. We gaan naar huis met minimaal drie interventies die toegepast kunnen worden in de eigen binnenstad. RUIMTEVOLK, bureau voor stedelijke en regionale ontwikkeling, begeleidt de werksessie.

Doel

Het verkennen van een brede blik op de binnenstad en toepasbare interventies voor de toekomstbestendige Limburgse binnenstad.

Voor wie?

Binnenstadsmanagers en beleidsambtenaren uit de hele provincie Limburg.

Groepsgrootte

Twintig tot dertig personen (maximaal twee personen per gemeente).

 

Programma:

09.15 uur Inloop

09.30 uur Opening

09.35 uur Presentatie De Nieuwe Binnenstad: van winkelhart naar bruisend stadshart Door Sjors de Vries (RUIMTEVOLK)

10.00 uur Samen aan de slag: Canvas voor de Nieuwe Limburgse Binnenstad.

Op interactieve wijze verkennen we voor Limburgse binnensteden en dorpen welke kansen een brede benadering biedt. We onderzoeken hierbij verschillende strategieën, interventies en instrumenten binnen het brede spectrum van winkelen, wonen, werken, verblijven en meer.

11.30 uur Presentatie van de canvassen en discussie 

Reflectie op de resultaten: wat valt op? Welke conclusies we trekken? Wat zijn logische vervolgstappen?

12.00 uur Afsluiting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info:

Datum: 12-06-2019
Tijd: 09:30
Eind tijd: 12:00
Organisatie: Retail Innovation Centre
Locatie: Retail Innovation Center
Plaats: Roermond

Wil jij je ook aanmelden voor deze bijeenkomst?

Klik dan op onderstaande knop en laat je gegevens achter.

Geïnteresseerd? Stuur RIC een bericht