Uitnodiging Burgerkracht

Stadmaakweek Cultura Nova 2021

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Zuid-Limburg is een regio waar de overheid, bedrijven en  verenigingsleven een sterke rol hebben gespeeld in de economische en sociale ontwikkeling. Ook nu zijn de opgaven weer groot. Denk bijvoorbeeld aan de recente overstromingen, de energietransitie en de zorg voor het landschap. Maar ook de achterstanden die er in meerdere wijken in de regio zijn op het gebied van gezondheid en onderwijs.

Aanpakken van al die opgaven kan de overheid niet alleen. Gelukkig zijn er weer steeds meer bewoners die zelf een actieve bijdrage leveren om het wonen, werken en leven in Zuid Limburg aangenamer en toekomstbestendig te maken. Een goed samenspel tussen bewoners, overheden, bedrijven en instellingen is hierbij cruciaal.

Nu draagt iedereen wel zijn steentje bij vanuit zijn beste intenties, maar we werken ook nog vaak langs elkaar heen. We weten vaak niet wie waar mee bezig is en welke kennis of ervaring bij bewoners aanwezig is. En hoe wij als betrokken inwoners van onze regio ons voordeel kunnen doen met die kennis. Of we weten niet precies wat de ander eigenlijk nodig heeft om verder te komen. Er is ruimte voor nieuwe initiatieven maar we voelen ons geremd, of niet vrij. We denken dat er kansen zijn om beter samen te werken maar zien niet alle mogelijkheden daartoe en aansluiting zoeken (bij een overheid, bij een [andere] bewonersgroep, bij een instelling) is lastig.

We werken ieder vanuit onze eigen projecten, programma’s en activiteiten aan onze straat, wijk, regio, provincie en land. Denk aan de stadslabs in Sittard-Geleen, Aken en Maastricht en de buurttuinen. En op een ander schaalniveau geldt dat ook voor NOVI gebied Zuid Limburg, regiodeal Parkstad en de wijkaanpak in Heerlen Noord.

De Stadmaakweek van Cultura Nova is weer eens zo’n moment dat we kunnen gebruiken om  ervoor te zorgen dat we elkaar kennen, ontmoeten, elkaar verrijken, kijken en vragen stellen naar hoe we bezig zijn. En op die manier elkaar in staat stellen om samen verder te komen, dan we alleen voor mogelijk houden. 

De bijeenkomst maakt onderdeel uit van de stadmaakweek Cultura Nova van 27 aug-5 sept. Hierin vinden tal van bijeenkomsten plaats onder het motto "Van wie is de stad en hoe maken we hem samen”. Kijk voor meer info en voor het actuele overzicht met sprekers hier.

Programma:

We hebben al een paar inspirerende sprekers voor deze middagbijeenkomst gestrikt. We werken het programma tijdens deze vakantieperiode ook nog verder uit. Kijk hier voor het actuele overzicht van de sprekers. 

Want de kracht van de stad, die maken we samen. 

Info:

Datum: 02-09-2021
Tijd: 12:30
Eind tijd: 17:00
Organisatie: Cultura Nova
Locatie: Heerlen
Plaats: In de Stadstuin aan de Promenade te Heerlen