VERPLAATST NAAR VOORJAAR

Uitnodiging bestuurdersconferentie Zuid-Limburg

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Update: bijeenkomst wordt verplaatst naar het voorjaar. Tussentijds zullen we digitaal communiceren.

Graag nodigen wij de bestuurder uit Zuid-Limburg uit voor een bestuurdersconferentie over samenwerking in Zuid-Limburg op woensdag 15 december 2021. Zowel de samenwerking binnen de (eu)regio tussen regionale overheden en triple helix als de samenwerking tussen regio en Rijk. De aanwijzing van Zuid-Limburg tot NOVI-gebied vormt een grote kans om die samenwerking te versterken. De uitnodiging voor deze bijeenkomst is gericht aan alle colleges van B&W, het DB van Waterschap Limburg, het Rijk en GS. 

Het is u vast niet ontgaan: Zuid-Limburg heeft vanaf 17 februari 2021 de officiële NOVI-status gekregen. In de NOVI (Nationale Omgevingsvisie) is het rijksbeleid voor de fysieke leefomgeving vastgelegd. Het spreekt voor zich dat we bijzonder verheugd zijn met de landelijke erkenning van Euregio Zuid-Limburg als uniek gebied. Qua stad en landschap, qua economisch perspectief en als het gaat om de ontwikkeling van de regio tot een circulaire hot spot. 

Tijdens de Bestuurdersconferentie “een perspectief op een veranderend Zuid-Limburg” op 30 september 2020, is gebleken dat er urgentie en draagvlak is om in Zuid-Limburg meer samen te werken. Het mooie én uitdagende van de erkenning als NOVI-gebied is dat dit concrete kansen biedt samen de schouders te zetten onder de hardnekkige opgaven van onze regio; grensoverschrijdende kansen te verzilveren en sociaal-maatschappelijke en gezondheidsachterstanden weg te werken in combinatie met stedelijke ontwikkeling. 

Samen met het Rijk en met stakeholders uit de triple helix werken we aan planvorming, investeringen en uitvoering. Want samen kunnen we zoveel veel meer bereiken dan ieder afzonderlijk. Met andere woorden: de status van NOVI-gebied is prachtig, maar markeert pas het begin van een gemeenschappelijke opgave. Samenwerking gaat ook over meer dan alleen NOVI-thema’s, denk bijvoorbeeld aan cultuur en arbeidsmarkt.

Tijdens de aankomende bestuurdersconferentie, woensdag 15 december gaan we daarom graag met u in gesprek over hoe we een impuls kunnen geven aan de samenwerking en wat het nu precies betekent om NOVI-gebied te zijn. Welke uitdagingen moeten we aanpakken om kansen te verzilveren. Maar vooral kijken we vooruit naar hoe we dit samen kunnen doen. 

Nu komen we in eerste instantie samen met de bestuurders van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, vertegenwoordigers van het Rijk, Waterschap Limburg en Provincie Limburg. In een later stadium gaan we zeker het gesprek aan met de triple helix organisaties en andere stakeholders. 

Let op: voor deze conferentie geldt Testen voor Toegang. Heeft u vragen? Stuur deze dan naar NOVI_Zuid-Limburg@prvlimburg.nl

Info:

Datum: 15-12-2021
Tijd: 15:30
Eind tijd: 20:30
Organisatie: Provincie Limburg
Locatie: Fysiek