Topcongres Omgevingswet: bent u klaar voor 2021?

Inschrijving opent binnenkort!

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Op 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De wet die u de instrumenten biedt om uw maatschappelijke opgaven binnen de fysieke leefomgeving te realiseren: energie-transitie, woningbouw, klimaatadaptatie, circulaire economie, natuur, water, infrastructuur en meer. En die leidt tot veranderingen binnen en buiten uw organisatie. Zoals aanpassingen van de digitale loketfunctie, veranderingen in processen en procedures en daarmee een andere manier van werken voor u en uw medewerkers. Door participatie en de grotere rol voor bewoners en ondernemers veranderen ook de verhoudingen tussen uw organisatie en de samenleving. Bent u er klaar voor?

Wat kunt u verwachten op dit ambtelijk topcongres?

Het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert dit topcongres. We willen u hiermee inzicht bieden in de vraag wat er in elk geval moet gebeuren, bijvoorbeeld op ICT-gebied. En hoe de Omgevingswet u helpt om uw maatschappelijke opgaven te realiseren. We dagen u uit om mee te denken over hoe we bij de toepassing van de wet de verhouding tussen overheid en burger kunnen verbeteren. In diverse deelsessies wisselt u onder leiding van deskundigen ervaringen uit en gaat u in discussie, bijvoorbeeld rond dilemma’s die voortvloeien uit veranderingen.

Sprekers

In het plenaire deel gaat Maarten Schurink, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in op de Omgevingswet als middel om de lokale democratie te versterken.

Reinier van Zutphen, de Nationale ombudsman, deelt vanuit het perspectief van de burger zijn visie op de Omgevingswet en de relatie tussen burger en overheid. Diederik Samsom, toekomstig EU-kabinetschef klimaat- en milieubeleid gaat in op de energietransitie met de Omgevingswet als middel om uw doelen te halen. Heleen Groot, directeur interbestuurlijk programma Aan de slag, praat u bij over de invoering van de Omgevingswet, het digitale stelsel en de ervaringen in het land.

In de diverse deelsessies komen onder leiding van deskundigen uw ervaringen, concrete handvatten, de uitdaging en worsteling aan de orde, bijvoorbeeld rond dilemma’s die voortvloeien uit veranderingen.

Extra info

DoelgroepU bent binnen de ambtelijke organisatie verantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet, inclusief de digitale voorzieningen. Uw functieniveau is gemeentesecretaris of vergelijkbaar bij provincie, waterschap en rijk, dan wel directeur.

Kosten: Geen.

Kijk hier voor de oorsprongelijke uitnodiging.

Programma:

Kijk voor het programma en inschrijfformulier op deze website.

Info:

Datum: 22-11-2019
Tijd: 11:30
Eind tijd: 18:00
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Locatie: Spoorwegmuseum
Plaats: Utrecht