Stadsbrede Retailbijeenkomst

een integrale en brede aanpak van de retail in Venlo

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

De afgelopen 10 jaar is er veel veranderd in het winkellandschap. Webshops zijn als paddenstoelen uit de grond geschoten. Daarnaast heeft de crisis ook zijn sporen nagelaten. Door deze ontwikkelingen is de leegstand sterk toegenomen waardoor winkelstraten minder aantrekkelijk zijn geworden. De binnenstad en de stadsdeelcentra zijn hierdoor geraakt.

 

Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Project
Gemeente Venlo

In Venlo zien we deze trends terugkomen. Vooral kleinere winkelcentra, maar ook de binnenstad, staan onder druk in het nieuwe winkellandschap. Dit is met name terug te zien aan de leegstand in de centrumgebieden van Tegelen en Blerick en in de binnenstad bijvoorbeeld aan de Klaasstraat en omgeving. Daarnaast zien we in Venlo eveneens de neiging van detailhandel om richting perifere locaties te gaan. Dit probleem doet zich vooral voor bij de grote ketens omdat zij minder lokale binding hebben. Tevens ontstaat er door deze ongebondenheid niet genoeg samenwerking met lokale ondernemers. Ten slotte doet zich in Venlo steeds vaker de situatie voor dat een succesvolle winkelier met pensioen gaat en geen opvolger kan vinden. Door de relatief hoge leeftijd van zelfstandige ondernemers in de binnenstad, zal deze situatie zich in de komende jaren mogelijk vaker voor gaan doen met het risico dat waardevolle lokale winkels verdwijnen.  

Het winkellandschap is blijvend compleet veranderd en de sector blijft verder evolueren. Dit biedt echter ook kansen voor de binnenstad en de stadsdeelcentra. De binnenstad is méér dan ooit niet alleen een winkelcentrum; het is een centrum van beleving. Beleving komt nu vooral terug bij de horeca en daardoor is en blijft dit een sterke factor van de binnenstad. De horeca biedt nog volop kansen om meer beleving aan de binnenstad toe te voegen door middel van nieuwe samenwerkingsconcepten. 

Blerick en Tegelen zullen zich steeds meer ontwikkelen tot boodschappencentra met daarnaast nog wat aanvullende retail. Naast een sterk en geclusterd aanbod van  boodschappenwinkels, is de kracht van deze centra dat je er efficiënt boodschappen kan doen door een goede bereikbaarheid en snel, gratis en ruim parkeren. 

Eigenaren van het Trefcentergebied hebben vorig jaar een toekomstvisie opgesteld voor de ontwikkeling van het Trefcenter Venlo. Hierin hebben zij aangegeven wat de missie, ambitie en verbeterpunten voor het Trefcenter zijn en welke kwalitatieve en kwantitatieve verbeterpunten noodzakelijk zijn om de sterke regionale functie te behouden en een duurzaam toekomstperspectief te bewerkstelligen. Het Trefcenter en de binnenstad van Venlo moeten complementair aan elkaar functioneren en er samen voor zorgen dat Venlo zijn positie als belangrijke koopstad in de Euregio kan versterken.

Stadsbrede retailbijeenkomst

De gemeente Venlo organiseert 3 december 2018 een stadsbrede retailbijeenkomst om een impuls te geven aan een integrale en brede aanpak van de retail in Venlo. Dit in aanvulling op alle lopende projecten en initiatieven zoals bijv. de uitvoeringsplannen in de stadsdeelcentra, Venlo Binnenstad 2020, startersplatform, franchise-event en de activiteiten van Venlo Partners. Met stakeholders gaan we het gesprek aan over wat zij nodig hebben om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Deze bijeenkomst is de aftrap van een overleg dat de gemeente structureel met de binnenstad en de stadsdelen (incl. Trefcenter) wilt organiseren en waarbij zij de onderlinge samenwerking wil versterken.

Voor wie?

- Gemeente (programmamanager binnenstad, accountmanager, bedrijvencontactfunctionarissen, beleidsadviseur economie, beleidsmedewerker detailhandel)
- Venlostad.com
- Venlo Partners
- BIZ Tegelen en Blerick
- Centrummanagers Tegelen en Blerick
- Trefcenter
- Vereniging van Vastgoedeigenaren
- MKB
- Provincie Limburg
- Koninklijke Horeca Nederland
- Rabobank
- Vertegenwoordigers wijkcentra Binnenstad, Tegelen en Blerick.

 

Wat gaan we bespreken?

In deze eerste bijeenkomst worden onderstaande onderwerpen besproken: 

1. Nieuwe voorzieningennota op het gebied van horeca en detailhandel. De gemeente werkt op dit moment aan een nieuw beleidskader voor de horeca en detailhandel. In overleg willen zij gezamenlijk de kaders en uitgangspunten bespreken.

2. Venlo Partners (VP) is de city marketing organisatie van de gemeente Venlo. De werkzaamheden van VP zijn tot nu toe met name gericht op de binnenstad maar het college zet in op een verbreding naar de stadsdelen. De gemeente wil in gesprek over de wijze waarop ze hier vorm en inhoud aan kunnen geven.

3. De provincie Limburg kent een subsidieregel voor de aanpak van winkelleegstand. Doel van deze regeling is partijen bijeen te brengen rond innovatieve aanpakken waarbij de provincie die initiatieven ook een financieel steuntje in de rug geeft en kan aanjagen. De provinciale subsidie bedraagt maximaal € 50.000 per project onder de voorwaarde dat de gemeente tevens eenzelfde bedrag bijdraagt. Voor de binnenstad is vanuit de provincie een bedrag van € 150.000 (retailfonds) toegezegd onder voorwaarde dat de gemeente eenzelfde bedrag  bijdraagt. De gemeente wil de mogelijkheden verkennen  of en in welke vorm  deze regelingen kansen bieden voor de stadsdelen en de binnenstad.

 

 

 

Programma:

12.30 uur – 13.00 uur Inloop met een broodje

13.00 uur – 13.45uur Landelijk beeld van de diverse ontwikkelingen en de relevantie daarvan voor Venlo door Stefan van Aarle aan de hand van fact and figures. 

13.45 uur – 14.30 uur Een interactief gesprek met wethouder Erwin Boom over de stand van zaken in de binnenstad en stadsdelen, de noodzaak van onderlinge samenwerking en de ambities van het college voor de komende jaren.

14.30 uur -  15.00 uur Presentatie Retail Innovation Center door Viviënne Curvers

Het RIC, een initiatief van de Gemeente Roermond, MKB Limburg, Gilde opleidingen, Provincie Limburg en Keyport, bedoeld als hét kennis- en expertise centrum voor retail innovatie in Limburg. Wat kan het RIC voor Venlo betekenen?

15.00 uur – 15.30 uur Presentatie Streetwise door Leonie Kuepers

Streetwise slaagt erin winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken voor (nieuw) ondernemerschap en streeft naar kwalitatieve en structurele invullingen van winkelleegstand. Om dit te bereiken ondersteunen zij startende en ervaren ondernemers in alle voorbereidende stappen naar het openen van de onderneming, zoals de opzet van ondernemingsplan en financieel plan, het vinden van een geschikte locatie binnen het winkelgebied, bemiddeling in huurvoorwaarden, financieringsmogelijkheden en begeleiden van aanvraag vergunningen.

15.30 uur – 15.45 uur Pauze

15.45 uur – 16.15 uur Nieuwe voorzieningennota horeca en detailhandel door Rikus de Jong. In een interactief gesprek worden gezamenlijk de kaders op hoofdlijnen bepaald.

16.15 uur – 16.45 uur Tegelen en Blerick presenteren hun concept plannen voor de stadsdeelcentra en gaan hierover in gesprek stakeholders. Het “Plan van Aanpak winkelleegstand” van de provincie Limburg biedt kansen voor financiële en inhoudelijke ondersteuning.

16.45 uur – 17.15 uur Samenwerking Venlo Partners door Nicky Verhaagh. Wat kan VP voor de stadsdelen betekenen?

17.15 uur – 18.00 uur Afsluiting met een gezamenlijke borrel.

Aanmelden kan tot en met 23 november.

Info:

Datum: 03-12-2018
Tijd: 12:30
Eind tijd: 18:00
Organisatie: Gemeente Venlo
Locatie: Leolux
Plaats: Venlo

Wil jij je ook aanmelden voor deze bijeenkomst?

Klik dan op onderstaande knop en laat je gegevens achter.

Aanmelden bijeenkomst