Regionale Energiestrategie en Milieueffectrapportage

Resultaten, ervaringen en aandachtspunten uit de pilots

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Tijdig inzicht in milieueffecten biedt kansen voor de regionale energiestrategie (RES). Milieueffectrapportage geeft ondersteuning bij een RES. Het helpt om onderbouwde keuzes te maken tussen zoekrichtingen en scenario’s bij ruimtelijke inpassingen. 

Het Nationaal Programma RES en de Commissie m.e.r. ondersteunen in een pilot een aantal regio's bij het opstellen van een milieueffectrapport bij hun RES. Regio’s die meedoen aan de pilot zijn: Noord-Holland Noord, Noord Holland Zuid, Fruitdelta Rivierenland, Metropoolregio Eindhoven en Holland Rijnland. 

Wat en wanneer?

Op maandag 14 december 2020 van 14.00 tot 17.00 uur, delen we graag de resultaten, ervaringen en aandachtspunten uit de pilot met bestuurders, raadsleden, ambtenaren, NGO’s en andere betrokkenen bij de RES-processen.

 

Programma:

14.00 tot ca. 16.15 uur

• Welkom door Kristel Lammers, directeur NP RES

• Bevindingen uit de 5 pilots, door Harry Webers (Commissie m.e.r.) en Peter van de Boom (deskundige Commissie m.e.r.)

• Video waarin de pilotregio’s terugkijken en vertellen over hun ervaringen.

• Juridische aspecten rondom RES en milieueffectrapportage, door Marcel Soppe, deskundige Commissie m.e.r.

• Vragenrondje

• Paneldiscussie over de ervaringen en meerwaarde van m.e.r. bij een RES met Maarten Engelberts (VNG), Annie van de Pas (NMF), Kristel Lammers (NP RES) en Kees Slingerland (Commissie m.e.r.)

• Afsluiting door Kristel Lammers 

Aansluitend tot ca. 17.15 uur

• Interactieve sessie met vragen en discussie over RES en m.e.r. 

Dit wordt aangeboden door Nationaal Programma RES en Commissie voor de milieueffectrapportage.

Info:

Datum: 14-12-2020
Tijd: 14:00
Eind tijd: 17:15
Organisatie: Commissie m.e.r.
Locatie: Online
Plaats: Digitaal