Ontwikkelen in het buitengebied: Kostenverhaal in het buitengebied

Webinarreeks Hekkelman Advocaten & Notarissen

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

De ontwikkelingen in het buitengebied volgen elkaar in een rap tempo op. De rode draad is duurzaamheid. Het gaat onder meer om projecten ten aanzien van systeeminnovaties, energie, milieu en klimaat. Bij de ontwikkeling en uitvoering van deze projecten bestaat behoefte aan specialistische juridische expertise. Tijdens deze webinarreeks delen wij graag onze specifieke kennis en ervaringen op dit vlak. Concrete praktijkvoorbeelden staan centraal.

Webinar 5 | Kostenverhaal in het buitengebied: (geen) verandering onder de Omgevingswet?

Donderdag 15 april van 14.00 – 15.00 uur

Bij bouwplannen in het buitengebied speelt kostenverhaal een belangrijke rol. Bijvoorbeeld bij toepassing van ‘rood voor rood’ regelingen. Kostenverhaal kan publiekrechtelijk met een exploitatieplan of privaatrechtelijk met een anterieure overeenkomst die wordt gesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente. Chantal van Mil geeft tijdens dit webinar een praktisch overzicht van de meest recente ontwikkelingen. De centrale vraag is welke kosten op grond van welke juridische basis kunnen worden verhaald. Ook het thema ongeoorloofde betaalplanologie wordt door haar behandeld. Chantal gaat in op de huidige wetgeving, maar ook op de belangrijkste wijzigingen onder de Omgevingswet.

Deelname is gratis!

Kijk voor het oorspronkelijke bericht hier

Info:

Datum: 15-04-2021
Tijd: 14:00
Eind tijd: 15:00
Organisatie: Hekkelman Advocaten & Notarissen
Locatie: Online