Online kennissessie Omgevingsplan en mer: 29 maart 2022

Aangeboden door: De Commissie m.e.r.

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Met het oog op de Omgevingswet zijn veel gemeenten gestart met het maken van hun omgevingsplan. Ook voor de milieueffectrapportage betekent dit een andere aanpak en nieuwe onderwerpen, zoals ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Hoe gaat u daarmee om in de milieueffectrapportage? De Commissie m.e.r. organiseert op dinsdag 8 februari 2022 hierover een online kennissessie.

Handreiking mer bij omgevingsplannen

Onlangs hebben de VNG en de Commissie m.e.r. samen een handreiking Milieueffectrapportage voor omgevingsplannen opgesteld. Deze helpt bestuurders en planmakers om de milieueffectrapportage te benutten bij het maken van een omgevingsplan. De handreiking bevat daarnaast veel concrete tips voor de omgevingsplanmaker, de beleidsadviseur en de mer-professional:

  • Hoe kijkt en weegt u integraal?
  • Hoe krijgt u inzicht in de leefomgeving en hoe maakt u de beleidskeuzes inzichtelijk?
  • Hoe past u lokale ambities in de leefomgeving goed in?
  • Hoe vult u de onderdelen van een milieueffectrapport voor meer een ‘open’ of een meer ‘gesloten’ omgevingsplan in?
  • Hoe onderbouwt u het omgevingsplan met milieueffectrapportage?

De handreiking gebruiken we ook in de kennissessie.

Doelgroep

Gemeenten.

Programma:

Gedetailleerde informatie en het aanmeldformulier vindt u op de pagina van de Commissie m.e.r. over dit evenement.

Info:

Datum: 29-03-2022
Tijd: 10:00
Eind tijd: 12:00
Organisatie: Commissie m.e.r.
Locatie: Online