Online kennissessie m.e.r. en Omgevingsvisie

Aan de slag met de Omgevingswet

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Met het oog op de Omgevingswet zijn al veel gemeenten en provincies gestart met het maken van hun omgevingsvisie. Het is een langetermijnvisie op de inrichting en gebruik van de gemeente. Niet eenvoudig om nu al inschattingen en keuzes te maken tot bijvoorbeeld 2050. Bij de omgevingsvisie hoort ook een milieueffectrapport. Voordeel van het milieueffectrapport is dat het helpt om de effecten op de leefomgeving goed in beeld te brengen en keuzes te onderbouwen. Gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie, zijn onderwerpen die in het milieueffectrapport aan de orde komen, net als omgevingswaarden en flexibele regels.

 

In de pas verschenen handreiking Praktijkproef Afwegingskader Omgevingsvisie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) staat een stappenplan voor de integratie van de omgevingsvisie en milieueffectrapportage. Dit stappenplan is tot stand gekomen op basis van een praktijkproef met 4 gemeenten. De praktijkproef bevestigt de meerwaarde van een milieueffectrapportage (m.e.r.) voor omgevingsvisies:

  • de m.e.r. ondersteunt het omgevingsvisie- en participatieproces
  • is integraal en bevat brede leefomgevingseffecten
  • ondersteunt de zoektocht naar slimmere oplossingen en brengt keuzes in beeld
  • biedt gestructureerde stappen om de komen tot een visie

Het stappenplan gebruiken we in deze online kennissessie.

Doelgroep

Overheden.

Doe je mee?

Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail. Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvang je de link naar de sessie.

Vragen?

Willemijn Smal - 030 234 7624 - wsmal@eia.nl 

Pieter Jongejans - 030 234 7640 - pjongejans@eia.nl

De Commissie m.e.r. is de organisator van dit evenement.

Info:

Datum: 08-12-2020
Tijd: 10:00
Eind tijd: 12:00
Organisatie: Commissie m.e.r.
Locatie: Online
Plaats: Online