Omgevingsvisie Limburg: workshop juni in Zuid-Limburg

Verslag

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Op 24 juni 2019 zijn zo’n 100 mensen van verschillende Zuid-Limburgse gemeenten, de Veiligheidsregio, brancheorganisaties, belangenorganisaties en samenwerkingsorganisaties in Heerlen samen gekomen om te werken aan de Omgevingsvisie Limburg. Terwijl buiten de temperatuur boven de 30 graden is, zijn de deelnemers in de verkoeling van de airco binnen aan de slag gegaan. 

Na in september 2018 tijdens een bestuurlijke werkconferentie de agenda en aandachtspunten voor de Omgevingsvisie Limburg te hebben besproken, zijn een aantal prioritaire sectorale opgaven in januari 2019 uitgediept. Vervolgens is er in diverse werkverbanden verder gewerkt aan het opstellen van concept sectorale bouwstenen en de herijking van de regiovisies uit het POL2014. Om de verschillende sectorale opgave integraal op de kaart te laten landen, heeft de werksessie op 24 juni het volgende doel: zorgen voor een kruisbestuiving tussen diverse sectorale opgaven door in beeld te brengen waar er synergie en conflicten tussen deze opgaven kan ontstaan. Aan de hand van stellingen over het stedelijk en landelijk gebied hebben de subgroepen een analyse gemaakt van wat deze opgaven betekenen voor het sub-gebied en de bestaande opgaven waar we voor staan. 

 

Na een korte plenaire presentatie over de stand van zaken van de Omgevingsvisie Limburg, zijn de deelnemers in 10 subgroepen aan de slag gegaan met de stellingen. Na afloop van de groepsdiscussie werd de dag afgesloten met een korte plenaire terugkoppeling over de stellingen die in iedere groep besproken zijn. 

Onder het kopje "downloads" vind je de presentaties en het impressieverslag van de werksessie.

(De presentatie 'Landelijk Gebied' is vanwege de omvang van het bestand niet toegevoegd. Deze is op te vragen via omgevingsvisie@prvlimburg.nl)

Info:

Datum: 24-06-2019
Tijd: 09:00
Eind tijd: 16:00
Organisatie: Provincie Limburg
Locatie: Regio Zuid-Limburg
Plaats: Heerlen - Brightlands Smart Services Campus