Omgevingsvisie Limburg: workshop juni in Midden-Limburg

Verslag

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Op 25 juni 2019 zijn zo’n 50 mensen van verschillende Midden-Limburgse gemeenten, de Veiligheidsregio, brancheorganisaties, belangenorganisaties en samenwerkingsorganisaties in Heythuysen samen gekomen om te werken aan de Omgevingsvisie Limburg. Terwijl het buiten temperaturen boven de 30 graden bereikte, zijn de deelnemers in de verkoeling van de airco binnen aan de slag gegaan. 

Na in september 2018 tijdens een bestuurlijke werkconferentie de agenda en aandachtspunten voor de Omgevingsvisie Limburg te hebben besproken, zijn een aantal prioritaire sectorale opgaven in januari 2019 verder uitgediept. Vervolgens is er in diverse werkverbanden verder gewerkt aan het opstellen van concept sectorale bouwstenen en de herijking van de regiovisies uit het POL2014. Om de verschillende sectorale opgave in integraliteit op de kaart te laten landen, had de werksessie op 25 juni het volgende doel: zorgen voor een kruisbestuiving tussen diverse sectorale opgaven door in beeld te brengen waar er synergie en conflicten tussen deze opgaven kan ontstaan. Aan de hand van stellingen over één bestaande opgave (zorgvuldig ruimtegebruik) en twee nieuwe opgaven/thema’s (gezondheid en veiligheid in de Omgevingsvisie en klimaat en energie) hebben de subgroepen een analyse gemaakt van wat deze opgaven betekenen voor het subgebied en de bestaande opgaven waar we voor staan. 

Na een korte plenaire presentatie over de stand van zaken van de Omgevingsvisie Limburg, zijn de deelnemers in 5 subgroepen aan de slag gegaan. Twee groepen hebben zich gericht op het stedelijke gebied Weert-Roermond (N280), twee op het Maasdal en een laatste groep op het landelijk gebied Nederweert-Weert-Leudal. Na afloop van de groepsdiscussie werd de dag afgesloten met een korte plenaire terugkoppeling over de drie stellingen die in iedere groep besproken zijn. 

Onder het kopje "downloads" vind je de presentatie van de werkbijeenkomst en een impressieverslag van wat er aan de verschillende tafels besproken is. 

 

Info:

Datum: 25-06-2019
Tijd: 09:00
Eind tijd: 16:00
Organisatie: Provincie Limburg
Locatie: Regio Midden-Limburg
Plaats: Heythuysen - Bombardon