NOVI Bestuurdersconferentie

9 december 2022

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Afgelopen jaar heeft de Minister van Binnenlandse Zaken aan Zuid-Limburg de status NOVI-gebied toegekend vanwege de stapeling en complexiteit aan opgaven ook van nationale betekenis en de aanwezige (grensoverschrijdende) kansen. Dat betekent langjarige samenwerking tussen Rijk en regio om samen de grote gebiedsgerichte opgaven in Zuid-Limburg aan te pakken. Onder de noemer NOVEX-gebied heeft het huidige kabinet die status bevestigd en duidelijk gemaakt langs welk pad men die samenwerking wil concretiseren (met als eerste stap een gezamenlijk ontwikkelperspectief voor Zuid-Limburg) en de uitvoering wil versnellen. 

Over die aanpak willen we graag het gesprek aangaan met u als vertegenwoordigers van de gezamenlijke overheden. Als opmaat naar een vervolggesprek komend voorjaar met bedrijfsleven en maatschappelijke partijen.

We willen u in de bestuurdersconferentie meenemen in de tussentijdse resultaten van Panorama Zuid-Limburg en in de vervolgstappen die wij richting het ontwikkelperspectief gaan zetten. 

Rode draad in deze conferentie: hoe kunnen we de samenwerking binnen Zuid-Limburg, met onze partners over de grens en met het Rijk versterken en de grote doorbraken waar Zuid-Limburg voor staat voor elkaar krijgen.

We hopen u van harte te mogen begroeten op 9 december! Deelname is op uitnodiging. 

 

Info:

Datum: 09-12-2022
Tijd: 13:00
Eind tijd: 16:30
Organisatie: Provincie Limburg
Locatie: Limburg