Masterclass Voedselbossen Zuidoost Nederland

Masterclass/Symposium

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Op 11 december 2019 vindt het 2e en afsluitende symposium van Voedselbossen Zuidoost Nederland in het Provinciehuis Limburg plaats. Meld je aan of ga voor meer informatie naar de website. Aanmelden kan tot 2 december. Deze bijeenkomst is voor projectpartners en overige belanghebbenden.

Programma:

9:30 - 10:00 Inloop met koffie / thee

10:00 -10:20 Welkom en opening Mevrouw Drs. A. (Ans) Christophe MBA College van Bestuur CITAVERDE College

10:20 -10:55 Voedselparken in de stad en op industrieterreinen in breed perspectief

dr.ir. RPH (Robbert) Snep`, Sr. Onderzoeker Groene Steden (biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid) Wageningen Environmental Research, WUR

11:05 - 11.30 Sociaal en Maatschappelijke aspecten voedselparken -tuinen - bossen Mevrouw Renske Visscher Regiodirecteur voor IVN Regio Zuid (Limburg & Brabant)

11.30 - 12.00 Pitchen workshops door PIP’s 1: Curriculum, 2 Wet- en regelgeving, 3: Voorbeeld voedselbossen 4: Sociaal maatschappelijk, 5: Bespaar- en verdienmodellen 6: Bodem en water

12:00 - 13:00 Lunch en speeddaten en markt

13:00 - 13:45 Workshopronde 1

13:50 - 14:35 Workshopronde 2

14:35 - 15:00 Pauze op de markt

15:00 - 15:15 Wrap-up PIP’s

15:15 - 15.30 Afsluiting met ‘Voedselbossen in Limburg’. De heer H.J.H. (Hubert) Mackus Gedeputeerde Provincie Limburg van Landbouw, Landschap en Mobiliteit

15:30 - 16:00 Informeel samenzijn

De dagvoorzitter is Ger van Laak, projectleider 'Voedselbossen Zuidoost-Nederland'. 

Info:

Datum: 11-12-2019
Tijd: 09:30
Eind tijd: 16:00
Organisatie: Citaverde College
Locatie: Gouvernement aan de Maas
Plaats: Maastricht