Leertraject Energie in de leefomgeving

Nationaal programma RES

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Op 27 januari organiseren de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) en Nationaal Programma RES een kennisbijeenkomst rondom het thema Regionale Energie Strategieën en Gebiedsontwikkeling.

Nederland staat voor een aantal opgaven met een forse ruimtelijke dimensie: de bouw van 1 miljoen woningen, de aanpassing aan een veranderend klimaat, de verduurzaming van de landbouw en last but not least de transitie naar een CO2-neutrale samenleving in 2050. Om te komen tot een CO2-neutrale samenleving zijn 30 energie regio’s bezig met het maken van zogeheten Regionale Energie Strategieën (RES’en). Dat betekent dat ze ruimte zoeken voor duurzame opwekking in combinatie met uitbreiding van het netwerk. De eerste stap is gezet in de RES1.0. Maar hoe landen deze ambities van de 30 regio’s vervol-gens ruimtelijk en in samenhang met al die andere opgaven?

Met deze kennisbijeenkomst start een twee jaar durend leertraject “Energie in de Leefomgeving”. Hierbij willen we eerst het net ophalen: waar ligt de grootste kennisbehoefte voor bovenstaande vraag. Dat doen we met professionals vanuit verschillende disciplines die bezig zijn met thema’s die raken aan de RES’en. Die thema’s willen we identificeren en nader uit gaan diepen en zullen we in de vervolgsessie(s) op terug gaan komen.

Programma:

Nadere informatie over zowel het programma als vorm van deelname ontvangt u in de tweede helft van januari 2022. Wilt u alvast meer weten over hoe energie in de leefomgeving een plek kan krijgen? Ter inspiratie willen we je wijzen op de recente essays van Co Verdaas en Geert Teisman en het advies van het college van Rijksadviseurs.

Info:

Datum: 27-01-2022
Tijd: 10:00
Eind tijd: 12:00
Organisatie: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling
Locatie: Online