Landelijke mer-dag 2022

Save the date

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Op donderdag 13 oktober 2022 vindt de tweejaarlijkse landelijke mer-dag plaats. In 2019 was de laatste editie en we zijn erg blij dat het inmiddels weer mogelijk is om elkaar fysiek te ontmoeten en te inspireren. Deze dag vindt plaats op de prachtig gelegen Buitenplaats Kameryck te Kamerik.

Mer: samen naar de toekomst

In Nederland staan we voor grote, complexe en integrale opgaven rondom energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouw, waterveiligheid en (duurzame) mobiliteit. Opgaven die onze generaties overstijgen en waarvoor we met elkaar en in onderlinge samenhang oplossingen moeten vinden. Participatie is van groot belang en er zijn nieuwe planvormen en nieuwe thema’s onder de Omgevingswet waarmee we samen aan de slag moeten. Op de landelijke mer-dag kijken we samen met het werkveld (jong en oud) van planvorming en milieueffectrapportage (mer) vooruit naar de mogelijkheden en de inzet van het mer-instrument bij de planvorming en opgaven voor de toekomst.

Programma:

Gedurende de dag vinden verschillende praktijkgerichte en interactieve werksessies plaats. We nemen je mee in de actualiteit en casuïstiek rondom planvorming en mer. Denk hierbij aan onderwerpen als kwaliteit van MER, actuele jurisprudentie, participatie en mer, betrouwbaarheid van informatie, MER gekoppeld aan de (instrumenten van de) Omgevingswet en verschillende thema’s zoals gezondheid, circulariteit en het belang van de ondergrond. De dag wordt inspirerend geopend en afgesloten. Ook is er genoeg tijd om te netwerken.

Op deze website houden we je op de hoogte van de mer-dag. Vanaf begin september kun je je inschrijven via deze website. Wil je door ons op de hoogte gehouden worden of heb je vragen? Laat dit dan weten via mer-dag@congresbureau.nl. Verspreid deze save the date gerust binnen jouw netwerk. En in het kader van de nieuwe generatie: neem hierbij ook jouw jongere collega mee. Mis deze inspirerende dag niet en noteer de datum alvast in jouw agenda!

Kijk voor het oorsponkelijke bericht hier.

Info:

Datum: 13-10-2022
Tijd: 09:00
Eind tijd: 17:00
Organisatie: Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Locatie: Buitenplaats Kameryck
Plaats: Kamerik