Klimaatadaptatie in de gemeentelijke praktijk

Webinar 13 juli

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Op 13 juli van 14.00 tot 16.00 uur organiseert Provincie Limburg een digitale bijeenkomst over ‘Klimaatadaptatie in de gemeentelijke praktijk’ voor (beleids)medewerkers water, ruimtelijke ordening, beheer, openbare ruimte en riolering van gemeenten. Graag nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn. Ook vragen wij u deze uitnodiging te delen met collega’s die in hun werkzaamheden met dit onderwerp te maken hebben. 

Het weer verandert. We krijgen te maken met meer stortbuien en langere perioden met droogte. De extreme zomers van 2018, 2019 en 2020 zitten nog vers in het geheugen terwijl in 2016 en 2018 op verschillende plaatsen in Limburg sprake was van ernstige wateroverlast. We moeten leren omgaan met het veranderende weer. Zowel met de droogte als de wateroverlast. Omgaan met extreem weer is belangrijk voor ons leefklimaat. 

In het nieuwe ontwerp-Provinciaal Waterprogramma 2022-2027 besteden we volop aandacht aan klimaatadaptatie. Aan het vasthouden van water en het tegengaan van verdroging, aan de omslag van water zo snel mogelijk afvoeren naar water vasthouden. We moeten echter niet alleen water vasthouden, maar ook ruimte bieden voor hevige neerslag. Dat is gezien de natuurlijke gesteldheid en de hoge bevolkingsdichtheid in Limburg een behoorlijke uitdaging. Hoe doen gemeenten dat? Wat zijn aansprekende voorbeelden en wat kunnen we leren van de ervaringen en innovaties buiten Limburg?

Programma:

Tijdens deze bijeenkomst  presenteren we de resultaten van een inventarisatie naar succesvolle gemeentelijke maatregelen om om te gaan met wateroverlast en droogte. Dit doen we met korte presentaties van aansprekende voorbeelden. 

We kijken over de provincie grens, hoe er in Brabant en specifiek in Eindhoven wordt omgegaan met klimaatadaptatie. Met aandacht voor de vraag: Hoe organiseer je klimaatadaptatie in de gemeentelijke organisatie? 

Tenslotte nemen we een kijkje in de WaterStraat, een proeftuin op de campus van de Technische Universiteit Delft waar leveranciers van innovatieve technieken hun product verder kunnen ontwikkelen en demonstreren. Wat zijn er voor nieuwe mogelijkheden in het stedelijk gebied op het gebied van klimaat adaptatie en wat kun je er als gemeente mee?

Info:

Datum: 13-07-2021
Tijd: 14:00
Eind tijd: 16:00
Organisatie: Provincie Limburg
Locatie: Online