Kennisdag realisatie grootschalige duurzame opwekking

Praktijkervaringen over de realisatie van windturbines

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Het klimaatvraagstuk is één van de meest uitdagende maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Het vraagt van het openbaar bestuur ingrijpende besluiten. Besluiten die niet altijd worden begrepen of gewaardeerd. Dit is reeds goed merkbaar bij de inpassing van grootschalige duurzame opwekking, zoals windturbines en zonnevelden. Procedures hierover leiden vrijwel altijd tot maatschappelijke onrust en weerstand. 

Kennisdeling

De Provincie heeft samen met een aantal gemeenten de afgelopen vier jaar veel tijd gestoken in de realisatie van de Limburgse taakstelling van 95.5 MW voor windenergie. De opgedane ervaringen willen we graag met u persoonlijk delen en daarom organiseert de Provincie Limburg op woensdag 12 februari 2020 een kennisdag in Oolderhof te Roermond. Een kennisdag die in het licht staat van de energieopgave en de Regionale Energie Strategieën (RES). De centrale vraag luidt; hoe kunnen we de opgedane ervaringen van de gemeenten en Provincie bij het realiseren van windparken in Midden-Limburg meenemen in de RES? Tijdens deze kennisdag staan met name de praktijkervaringen over omgevingsmanagement, proces, participatie en besluitvorming centraal.

De workshops 

Tijdens de kennisdag worden onderstaande workshops aangeboden: 

Workshop 1A: Van ambitie naar project: procesontwerp en regie voeren.

Workshop 1B: Wie betrek ik wanneer?

Workshop 2A: Goede ruimtelijke ordening/landschap en goede plek voor het project.

Workshop 2B: De rol van de coöperaties, maatschappelijke meerwaarde en profijt. 

Bestuurders

Bestuurders hebben een apart uitnodiging ontvangen voor deze kennisdag.

Bereikbaarheid Oolderhof 

Auto

De locatie Oolderhof (Broekstraat 35) te Roermond beschikt over ruim 400 parkeerplaatsen. De parkeerplaats aan de achterzijde van het pand is het meest geschikt voor bezoekers van de kennisdag. Bij drukte kunt u ook nog parkeren achter de dijk. U dient hiervoor door te rijden over de Broekstraat langs Oolderhof en voor de bocht linksaf de heuvel op te gaan. Daar bevindt zich links (driekwart van de rotonde) een poort die voor u wordt open gedaan als u zich meldt bij de intercom. 

Openbaar vervoer

Bezoekers die met het openbaar vervoer komen, kunnen in overleg worden opgehaald met een shuttlebus. De bus brengt u van station Roermond naar locatie Oolderhof en ook weer terug. Wilt u gebruik maken van de shuttlebus? Geef dan in het aanmeldformulier aan wat uw aankomsttijd en vertrektijd is en met hoeveel personen u gebruik wilt maken van de bus. 

Aanmelden kennisdag 

U kunt zich via de oranje button aanmelden voor de kennisdag op woensdag 12 februari a.s. en daarbij aangeven welke twee workshops u wilt volgen. Neem gerust een collega mee. Let op: neemt u een collega mee, dan dient hij/zij zich apart aan te melden via bovenstaande link.

Programma:

11.30 – 12.00 Inloop

12.00 - 12.45 Algemeen plenair deel

12.45 - 13.45 Netwerklunch

13.45 - 14.45 Workshopronde 1 (1A en 1B)

14.45 - 15.00 Koffiepauze

15.00 - 16.00 Workshopronde 2 (2A en 2B)

16.00 - 16.30 Wrap-up

16.30 - 17.15 Borrel

Info:

Datum: 12-02-2020
Tijd: 11:30
Eind tijd: 17:15
Organisatie: Provincie Limburg
Locatie: Oolderhof
Plaats: Roermond