Het fysieke domein: Nederland in 2050

Aangeboden door Yacht

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Nederland staat op een keerpunt: we willen miljoenen extra woningen bouwen, maar tegelijkertijd ook onze natuur en landbouw behouden. Van het gas moeten we af, maar waar passen de extra windmolens? Kortom: de ruimte in ons land is beperkt, terwijl de uitdagingen in ons fysieke domein enorm zijn. Hoe richten we Nederland futureproof in? Welke koers is nodig? Tijdens het unieke Yacht-event ‘Nederland in 2050’ delen experts uit het fysieke domein hun visie. Ben jij erbij op 23 maart 2023?

De toekomst van Nederland

Hoe gebruiken we onze grond zo optimaal mogelijk? Die vraag staat centraal tijdens het event ‘Nederland in 2050’. Dat lijkt nog ver weg, maar als we tegen die tijd zaken opgelost willen hebben, is het cruciaal nu actie te ondernemen. Het aantal inwoners blijft namelijk groeien, terwijl de oppervlakte van ons land dat niet doet. Dat leidt tot uitdagingen op verschillende thema’s.

Tijdens het event gaan we in op deze cruciale uitdagingen in het fysieke domein:

  • Bouwen en wonen: in de komende zeven jaar moeten er een miljoen woningen worden gerealiseerd, maar waar? Kunnen we in de toekomst nog wel wonen, werken en recreëren in één gebied?
  • Energietransitie: we willen van het gas af en over op duurzaam opgewekte stroom, maar hoe en waar realiseren we voldoende windmolen- en zonneparken? Wie betaalt de overgang naar een gasvrije woonwijk en wat doen we met het overschot aan groene stroom?
  • Mobiliteit: we willen ons steeds sneller en efficiënter verplaatsen, maar hoe doen we dat op een duurzame manier? Is er wel genoeg ruimte voor extra openbaar vervoer en meer elektrische laadpalen?
  • Arbeidsmarkt: de krapte op de arbeidsmarkt blijft groeien, maar hoe gaan we de nodige plannen dan uitvoeren? Investeren in automatisering met AI en de nieuwste technologie? Of zijn arbeidsmigranten de oplossing?

Deze uitdagingen vragen om een heldere koers. Daar zijn ambitieuze professionals met lef voor nodig. Mensen die scherpe keuzes durven maken. En vooruitgang willen realiseren. Daarom starten we graag het gesprek met professionals uit het fysieke domein, om kennis en ideeën uit te wisselen. Denk jij ook mee over een toekomstbestendig Nederland?

Kijk voor het oorspronkelijke bericht hier

Programma:

Het event ‘Nederland in 2050’ is zowel live op de Floating Farm in Rotterdam als digitaal gratis bij te wonen. Let op: het live event zit momenteel vol, je kunt nog wel aanmelden voor digitaal event. Dit is het programma:

15:15-16:00 Inloop (live)

16:00-16:30 Introductie door dagvoorzitter Esther van der Voort en Visie van Ruus Veltenaar over Nederland in 2050 (live en digitaal)

16:30-16:45 Visie van David Hamers over een futureproof Nederland (live en digitaal)

16:45-17:00 Visie Marjolein ten Hoonte over de toekomst van werk (live en digitaal)

17:00-17:30 Open discussie (live en digitaal)

17:30-18:30 Netwerkborrel (live) 

 

 

Info:

Datum: 23-03-2023
Tijd: 16:00
Eind tijd: 17:30
Organisatie: Yacht
Locatie: Digitaal en Floating Farm Rotterdam
Plaats: Rotterdam