Expositie: Omgeving ontmoet omgevingswet

kwaliteit, krachten en kanjers

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Dat moet je willen zien: kwaliteit, krachten en kanjers.

In de afgelopen tijd is door het programma DuurzaamDoor (RVO) intensief gezocht naar de kracht van maatschappelijke initiatieven met het oog op de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

Op 13 november organiseert team van Omgeving ontmoet Omgevingswet* een expositie waar ze hun opgedane kennis en ervaringen graag willen delen.

Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Project

In die zoektocht bleek het belangrijk om te kijken naar wat overheden, actieve inwoners en initiatiefnemers van elkaar verwachten en wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Het team Omgeving ontmoet Omgevingswet* wil de opbrengst graag delen met beleidsmakers, initiatiefnemers en experts uit de praktijk en het hoger onderwijs.

We richten een levende expositie in met beelden, verhalen en korte bijdragen. Met een curator, met referenten en met makers en denkers uit het brede veld van de fysieke leefomgeving.

Dat doen we met beelden, verhalen en korte bijdragen. Het is een expositie van werken in ontwikkeling. Met een curator, referenten en met makers en denkers uit het brede veld van de fysieke leefomgeving c.q. de openbare ruimte. 

*Kracht in Nederland, De Coöperatieve Samenleving, Greenwish, CNME Maastricht, RVO, Jean Eigeman en Anne van Strien (het programmabureau is ondergebracht bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland).

Programma:

13.15 uur Start met moderator Maarten Königs (Holland Branding Groep), waarna Tarsy Lössbroek (DuurzaamDoor) ‘Het Spel Anders Spelen’ introduceert. Frans Soeterbroek (Ruimtemaker) onthult en confronteert met wat je moet durven zien. Maarten Königs interviewt 2 initiatiefnemers als onderdeel van een levendige presentatie van initiatieven (Amsterdam Coopolis, de Bommelerwaar, gebiedscoöperaties Dal van de Kleine Beerze en Marconia Rotterdam en Limburgse energiecoöperaties. De WUR schetst een beeld van het onderzoek “Eigenheid en eigenaarschap in leefbaarheidsinitiatieven”. 

Bart Kiers stand-up musician geeft op geheel eigen wijze muzikaal commentaar en doet dat aan het slot opnieuw. In 6 groepen gaan deelnemers uiteen om in beeld en tekst elkaars ervaringen te verrijken. In het laatste deel treden bestuurders, praktijkexperts en beleidsmakers op als recensent.

16.45 uur We sluiten af met een netwerkborrel

Wilt u gebruik maken van de lunch? Laat dat dan bij uw aanmelding weten (evenals dieetwensen).

Info:

Datum: 13-11-2018
Tijd: 12:15
Eind tijd: 17:45
Organisatie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (DuurzaamDoor)
Locatie: Willem Twee
Plaats: 's Hertogenbosch

Wil jij je ook aanmelden voor deze bijeenkomst?

Klik dan op onderstaande knop en laat je gegevens achter.

Aanmelden bijeenkomst