Dag van de Stad

1 november 2021

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Werk jij ook aan toekomstbestendige steden en stedelijke regio’s? Omcirkel dan maandag 1 november in jouw agenda en kom naar de Dag van de Stad 2021 in Heerlen. Tijdens dit jaarlijkse evenement komen stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden.

Terug naar de toekomst

De Dag van de Stad reist dit jaar ‘Terug naar de toekomst’. Op 1 november leren we niet alleen van elkaar, maar putten we ook inspiratie uit het verleden. En gaan we samen met jou op zoek naar het antwoord op de vraag hoe de geschiedenis van een stad een inspiratiebron kan zijn voor haar toekomst.

Fysiek en online

Het hoofdprogramma van de Dag van de Stad vindt fysiek plaats, in en om Heerlen. De plenaire opening, lezingen van Jan Gehl, Michel Huisman en Maarten van Rossem en de last lectures kun je ook online bijwonen. Daarnaast organiseren we een aantal extra onderdelen voor online deelnemers. In het blokkenschema vind je meer informatie over de onderdelen die we fysiek en/of online aanbieden.

Programma:

Tijdens de Dag van de Stad stel je zelf je eigen programma samen. Om 10.30 uur openen burgemeester van onze gaststad Roel Wever en Maarten Schurink van het ministerie van BZK de dag in Parkstad Limburg Theaters. Na de inspirerende lezingen van de wereldberoemde architect Jan Gehl en kunstenaar en ontwerper van het Heerlense Maankwartier Michel Huisman heb je twee keuzes voor het programma in de middag (vanaf 12.15 uur):

Keuze 1: Je blijft in Parkstad Limburg Theaters voor de lunch, last lectures en ontwerpateliers.

In dit middagprogramma zijn er twee series met twee last lectures, onder leiding van Ruben Maes. Tegelijkertijd zijn er ook twee series van ongeveer 8 thematische ontwerpateliers. Je kunt in dit onderdeel dus kiezen voor een combinatie van één ronde last lectures en één ronde ontwerpateliers. Of voor twee rondes last lectures of ontwerpateliers.

Keuze 2: Je gaat te voet, per fiets of per bus naar een van de zes kennisexpedities op locatie.

Je krijgt een lunchpakket en gaat op pad naar een locatie in (regio) Heerlen. Daar gaan we in op brede, actuele en prikkelende thema’s. Elk bezoek begint met een rondleiding of inleiding over de (geschiedenis van de) locatie. Daarna gaan jullie samen met de spreker van de gastlocatie, een gespreksleider en twee of drie andere deskundigen in gesprek over het thema. Uitdagende deelvragen bespreek je in kleinere groepen met afwisselende creatieve werkvormen. De gespreksleiders en deskundigen doen actief mee aan de discussies en geven een korte slotreflectie.

Online deelnemers

Als je online deelneemt aan de Dag van de Stad dan kun je de plenaire opening en lezingen van Jan Gehl en Michel Huisman live volgen. In de middag kun je online meekijken en luisteren naar de last lectures of deelnemen aan de online programmaonderdelen. In het blokkenschema vind je meer informatie over de onderdelen die we fysiek en/of online aanbieden.

Bekijk het blokkenschema

Je voorkeur voor de onderdelen in het middagprogramma geef je vooraf door via het registratieformulier. Voor online deelname is er een aparte registratie. 

Kijk voor het oorsponkelijke bericht hier

Info:

Datum: 01-11-2021
Tijd: 10:30
Eind tijd: 17:00
Organisatie: Gemeente Heerlen
Locatie: Gemeente Heerlen
Plaats: Heerlen