Bestuurlijke Werkconferentie Omgevingsdilemma's

Zuid-Limburg

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting in op 1 januari 2021. Voor de provincie betekent dit dat er op die datum een Omgevingsvisie en een Omgevingsverordening moet zijn vastgesteld. Op dit moment wordt er gewerkt aan het schrijven van de Omgevingsvisie Limburg 2020. Tijdens deze bijeenkomst willen wij graag met bestuurders in gesprek gaan over de Limburgse Omgevingsdilemma’s. Deze vormen een belangrijk onderdeel van de Limburgse Omgevingsvisie.

Voor wie is deze bijeenkomst? 

Wij nodigen alle bestuurders van Zuid-Limburg (en eventuele ondersteuning) graag uit op 6 november in de Brightlands Smart Services Campus te Heerlen. Om 15:00 vindt in hetzelfde gebouw het BO Wonen plaats, hier is in het programma rekening mee gehouden. 

Wat gaan we bespreken?

De Omgevingsdilemma’s die deze middag centraal staan hebben betrekking op 3 thema’s. Het betreft:

  • Energie
  • Leefbaarheid, economie en mobiliteit
  • Landschap, landbouw en natuur

Programma:

12:30 – 13:00 – Inloop en lunch.

13:00 – 13:05 – Welkomstwoord door gedeputeerde Dritty.

13:05 – 13:30 – Plenaire toelichting op het proces en de dilemma’s.

13:35 – 14:40 – Per tafel aan de slag.

14:45 – 14:55 – Plenaire terugkoppeling door tafelvoorzitters per thema.

14:55 – Vertrek bestuurders Wonen naar BO Wonen en einde.

Info:

Datum: 06-11-2019
Tijd: 12:30
Eind tijd: 16:00
Organisatie: Provincie Limburg
Locatie: Brightlands Smart Services Campus
Plaats: Heerlen