Zuid-Limburg ontvangt definitieve status NOVI-gebied van het Rijk

Een gezamenlijke aanpak

Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Mail Social
Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

De Minister van BZK heeft bij brief aan de Tweede Kamer van 17 februari 2021 NOVI-gebied Zuid Limburg de definitieve status toegekend. Dat betekent langjarig commitment van het Rijk om samen met de regio de grote opgaven in dit gebied aan te pakken. En dat geldt ook voor De Peel, gelegen in Noord-Brabant en Limburg. De brief van de Minister markeert tevens de afronding van het proces rondom de eerste Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

  • #NOVI-gebied

Gedeputeerde Dritty: “De voortvarendheid waarmee deze plannen gezamenlijk zijn opgesteld, heeft er mede aan bijgedragen dat De Peel en Zuid-Limburg samen met het Groene Hart de eerste drie (van acht) voorlopige NOVI-gebieden in Nederland zijn waar de status ‘voorlopig’ nu in ‘definitief’ is omgezet. Met de toekenning van deze definitieve status kunnen we echt van start. Het is mooi om te zien dat de inzet van ons allen geleid heeft tot dit resultaat.”

Gezamenlijke aanpak

NOVI-gebied Zuid-Limburg is het resultaat van een gezamenlijke lobby van de zestien Zuid-Limburgse gemeenten, Provincie Limburg en Waterschap Limburg. Deze Zuid-Limburgse lobby is actief ondersteund door de triple-helix organisatie Economische Samenwerking Zuid-Limburg én door Waalse, Vlaamse en Duitse partners. Het heeft erin geresulteerd dat de Minister van BZK in juni 2020 Zuid-Limburg tot voorlopig NOVI-gebied heeft benoemd. Regio en Rijk hebben vervolgens samen een Plan van Aanpak opgesteld, dat is gericht op het verzilveren van kansen én het wegwerken van achterstanden op sociaal en gezondheidsgebied. Dat plan is heel goed ontvangen, zowel binnen de regio als bij het Rijk. Het is de basis voor de toekenning van de definitieve status nu.

In Zuid-Limburg staan drie hoofdopgaven centraal, met het benutten van grensoverschrijdende kansen als rode draad daar doorheen.

1. Naar een grensoverschrijdende innovatieve en circulaire economie;

2. Sterke en gezonde steden in Zuid-Limburg;

3. Versterken uniek Nationaal Landschap als groene long voor Zuid-Limburg.

Gedeputeerde Hubert Mackus: “NOVI-gebied De Peel is gelegen in zowel de provincie Limburg als Noord-Brabant. Er is sprake van een regio-overstijgende gebiedsaanpak waarin niet alleen twee provincies samenwerken, maar ook vier regio’s, drie waterschappen, drie RES-regio’s en verschillende Rijksdepartementen. In de Peel komen heel veel opgaven samen, die elkaar beïnvloeden en vaak ook om ruimte vragen, denk hierbij onder andere aan de landbouwtransitie, energietransitie (wind, zon) en het verbeteren van natuur en de kwaliteit van de leefomgeving”.

Wat is een NOVI-gebied

De NOVI is de eerste nationale omgevingsvisie, waarin het rijksbeleid voor de fysieke leefomgeving (in brede zin) is vastgelegd. In de NOVI is als uitgangspunt voor de samenwerking vastgelegd dat Rijk en andere overheden optreden als één overheid, samen met de samenleving. Waarbij gezamenlijk wordt gewerkt aan de majeure opgaven van zo’n gebied. Dit gebeurt onder andere door het opstellen van een gebiedsgericht programma en een regionale investeringsagenda. De aanwijzing als NOVI-gebied betekent een rechtstreekse ingang bij het Rijk, bijvoorbeeld bij het helpen van aantrekken van investeringen, gewicht en doorzettingsmacht bij afstemming met buurlanden, kansen bij nieuwe stimuleringsprogramma’s en bij het zoeken naar ruimte in bestaande regelgeving. Het Rijk zet dit instrument selectief in; in totaal wordt ingezet op acht van zulke gebieden in Nederland.

Kennisdeling

Vragen over dit artikel of onderwerp? Neem dan contact op via onderstaande button.

Wil jij ook via Expeditie Ruimte je ervaringen delen?

Graag horen wij jouw ervaringen.
Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen contact met je op.