Zienswijzeperiode afgelopen

Proces Omgevingsvisie

Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Mail Social
Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

De ontwerp-Omgevingsvisie Limburg lag ter inzage vanaf 7 september t/m 18 oktober 2020. De zienswijzeperiode is nu afgelopen. Heb jij een zienswijze ingediend? Dan heb je een ontvangstbevestiging gekregen. 

  • #Omgevingswet

In totaal heeft de Provincie 280* zienswijzen ontvangen. Alle zienswijzen die de Provincie binnen heeft gekregen worden nu samengevat. Vervolgens wordt de beantwoording van de zienswijzen voorbereid. In de zienswijzen komen alle thema’s, sommige meer dan anderen, naar voren vanuit verschillende belanghebbenden. Hierdoor blijkt de grote betrokkenheid van eenieder, die ook tijdens het participatieproces duidelijk zichtbaar was.

Vervolg

Op basis van de zienswijzen zal de Omgevingsvisie, indien daartoe aanleiding is, op onderdelen aangepast worden. Deze worden zichtbaar in de zogeheten Nota van Zienswijzen. Vervolgens is de bedoeling dat dit voor het einde van het jaar wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Na besluitvorming wordt de Nota van Zienswijzen openbaar. Heb je een zienswijze ingediend? Dan kun je op basis van je registratienummer de beantwoording op jouw zienswijze terugvinden. Tenslotte wordt in februari van het nieuwe jaar de Omgevingsvisie vastgesteld door Provinciale Staten. 

Meer weten

Ben je benieuwd hoe het voortraject naar de Ontwerp Omgevingsvisie eruit heeft gezien? Kijk dan op onze pagina Omgevingsvisie Limburg. Hier kun je vinden hoe het participatietraject met burgers en andere stakeholders heeft plaatsgevonden. 

*aantal kan nog worden bijgesteld

 

Kennisdeling

Nog vragen rondom het proces van de Omgevingsvisie? Neem dan contact op via onderstaande button.

Wil jij ook via Expeditie Ruimte je ervaringen delen?

Graag horen wij jouw ervaringen.
Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen contact met je op.