Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Milieueffectrapportage

Wat betekent dit?

Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Mail Social
Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

De afgelopen tijd hebben we gewerkt aan de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Milieueffectrapportage van de Omgevingsvisie Limburg 2020. Wat betekent dit?

  • #Omgevingsvisie

Wat is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

Een concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap van een milieueffectrapportage (MER). De NRD beschrijft in hoofdlijnen:

·         wat in het MER wordt onderzocht: de reikwijdte

·         en op welke manier en niveau dit gaat gebeuren: het detailniveau.

Daarbij gaat het om (onderzoek naar) de effecten van de nieuwe Omgevingsvisie op de fysieke leefomgeving in brede zin. De resultaten van de MER worden straks meegenomen bij de besluitvorming over de Omgevingsvisie.

 Waarom moeten we een NRD hebben?

In de Omgevingsvisie staan op strategisch niveau de kaders voor het provinciaal handelen bij toe­komstige ontwikkelingen en activiteiten en de belangrijke keuzes voor het te voeren beleid. De Omgevingsvisie vormt de basis voor verdere uitwerkingen en plannen. Om bij deze keuzes het milieu­belang vol­waar­dig te laten meewegen, wordt eerst een MER uitgevoerd.

Hoe verder?

De concept-NRD heeft ter inzage gelegen tot en met 14 oktober. Nu werken we aan de zienswijzen die zijn binnengekomen, om vervolgens de NRD vast te stellen. Daarna kan het proces van de MER starten.

Downloads

Meer info?

Vragen over de concept-NRD? Neem dan contact op met Leon Vorstermans. Voor vragen over de Omgevingsvisie kun je terecht bij Jelle Merkus.

Wil jij ook via Expeditie Ruimte je ervaringen delen?

Graag horen wij jouw ervaringen.
Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen contact met je op.