Maak rol milieubelang duidelijk in volgende stap

Omgevingsvisie Limburg

Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Mail Social
Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

De omgevingsvisie Limburg is nog te globaal om milieueffecten te kunnen bepalen, constateert het milieueffectrapport voor de Omgevingsvisie Limburg. Meer informatie over de vervolgstappen en de rol van het milieubelang hierbij is daarom essentieel voor het besluit over de visie. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport aan de Provincie Limburg. De Provincie vroeg de Commissie om advies over het milieueffectrapport. 

  • #Omgevingswet

Provincie Limburg stelt een omgevingsvisie op voor de toekomst van Limburg, met daarin op hoofdlijnen het beleid voor de fysieke leefomgeving tot circa 2050. Omdat de visie integraal is, wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid, economie en sociale aspecten. Voordat Provinciale Staten besluiten over de omgevingsvisie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

De omgevingsvisie is algemeen en vooral procesmatig van aard. Het milieueffectrapport constateert dan ook terecht dat het nu niet mogelijk is om effecten van plannen te bepalen. Het rapport brengt wel kansen en risico’s voor de leefomgeving in beeld en geeft aanknopingspunten voor toekomstige keuzes en vervolgstappen. Ook geeft het ‘portret van Limburg’ een goed beeld van huidige knelpunten in de leefomgeving, zoals bij natuur, landschap en gezondheid. 

Verder adviseert de Commissie een monitoringssysteem, waarmee kan worden bijgehouden hoe het gaat met de gehele leefomgeving en op basis waarvan eventueel extra maatregelen kunnen worden genomen. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Commissie voor de milieueffectrapportage.

 

Wil jij ook via Expeditie Ruimte je ervaringen delen?

Graag horen wij jouw ervaringen.
Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen contact met je op.