Koopstromenonderzoek Limburg 2019

Eerst een marktconsultatie

Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Mail Social
Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

De Provincie Limburg wil penvoerder en opdrachtgever zijn van het Koopstromenonderzoek Limburg 2019. Dit heeft gedeputeerde Hans Teunissen laten weten bij het Retailsymposium van 29 oktober 2018.

  • #meten is weten
  • #Detailhandel
Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Project
Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Projectfoto

In 2009 is voor heel Limburg een grensoverschrijdend koopstromenonderzoek uitgevoerd. Teunissen wil dit onderzoek ‘Grenzeloos winkelen’ herhalen en up-to-date brengen. Want inmiddels zijn er veel nieuwe ontwikkelingen bij gekomen, zoals online winkelen en foodconcepten. Ook zijn er nieuwe partners en nieuwe onderzoekstechnieken, waaronder big data en prestatieonderzoek in winkelgebieden.

Informatie uitwisselen

Maar het is niet alleen aan de Provincie om te bepalen hoe dit koopstromenonderzoek eruit moet komen zien. Bij de voorbereiding en uitvoering worden belanghebbenden betrokken. Dit begint met de marktconsultatie die voorafgaat aan het onderzoek. In de komende weken krijgen de belanghebbende partijen een uitnodiging om bij te dragen aan de marktconsultatie.

Marktconsultatie is een georganiseerde informatie-uitwisseling met belanghebbende partijen ten behoeve van een voorgenomen aanbesteding. Met marktconsultatie krijgen we de onderzoeksvragen voor het koopstromenonderzoek scherper, maar ook de stappen die gezet moeten worden om het onderzoek uit te voeren. En de onderzoekstechnieken en mogelijke en gewenste eindresultaten en eindproducten. Daarvoor heb je aan de ene kant de inbreng nodig van partijen die het onderzoek zouden kunnen uitvoeren, zoals onderzoeksbureaus en banken. Aan de andere kant is het belangrijk om de behoeften mee te nemen van de partijen die de uitkomsten van het onderzoek kunnen gebruiken, zoals ondernemers en overheden (zie voorbeeld: 'handreiking marktconsultatie'). 

De Provincie Limburg is gestart met deze informatie-uitwisseling. Ze wil de marktconsultatie dit jaar afronden met een gedragen programma van eisen en de aanbesteding van de opdracht. Een groot deel van de planning en inhoud van het koopstromenonderzoek hangt dus af van de marktconsultatie.

Gedrag van consumenten

Onderzoek naar koopstromen levert een schat aan informatie op over het functioneren van de detailhandel en het gedrag van consumenten in een winkelgebied. Het geeft retailers, vastgoedpartijen, gemeenten en Provincie inzicht in het functioneren van hun winkelgebieden en in verbeteropties. Het biedt belangrijke bouwstenen voor het opstellen en uitvoeren van ruimtelijk en economisch beleid. Met een koopstromenonderzoek kunnen nieuwe detailhandelsinitiatieven betrouwbaar worden onderbouwd en beoordeeld. 

De Provincie wil het onderzoek eind 2019 hebben afgerond, maar in de tussentijd bruikbare resultaten zichtbaar kunnen maken. Of dat mogelijk is, moet blijken uit de marktconsultatie. Bij het onderzoek wordt aangehaakt bij wat er landelijk gebeurt, zodat onderzoeken en resultaten niet langs elkaar heen lopen.

Input tijdens symposium

Tijdens het Retailsymposium werden alle deelnemers opgeroepen om spontaan aan te geven welke vragen het koopstromenonderzoek moet beantwoorden. En welke eisen en randvoorwaarden moeten worden gesteld. Ook deze informatie wordt meegenomen in de marktconsultatie.

Heb jij vragen of opmerkingen over het koopstromenonderzoek? Kijk voor de achtergrondinformatie op de website van de Provincie Limburg of stuur een bericht naar kso@prvlimburg.nl 

Kennis delen

Heb jij vragen of opmerkingen over het koopstromenonderzoek?

Wil jij ook via Expeditie Ruimte je ervaringen delen?

Graag horen wij jouw ervaringen.
Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen contact met je op.