Flora- en faunastroken voor meer biodiversiteit

Limburg Bloeit Op

Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Mail Social
Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Onze natuur versterken en beschermen door de biodiversiteit te versterken. Dat is het doel van de stichting Limburg Bloeit Op. Iedereen kan meedoen door voor een klein bedrag de aanleg van flora- en faunastroken te sponsoren. Grondeigenaren kunnen grond beschikbaar stellen. Projectmanager Ruud Belleflamme vertelt meer over dit groene participatieproject.

  • #Recreatie en toerisme
  • #duurzaamheid
  • #Participatie
Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Project
Het bestuur van Limburg Bloeit Op. V.l.n.r. Leon Hupperichs, Louis Gerrickens en Johannes d'Ansembourg.
Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Projectfoto
Flora- en faunastrook in Eijsden-Margraten.
Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Projectfoto
Op 3 september was de start van de beweging Limburg Bloeit Op in Sint Geertruid in de gemeente Eijsden-Margraten. V.l.n.r. Johannes d'Ansembourg, Louis Gerrickens, Leon Hupperichs en Ruud Belleflamme. Fotograaf: Johannes Timmermans.
Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Projectfoto
Voorzitter Leon Hupperichs in een van de flora- en faunastroken.

"Burgers, bezoekers, boeren, bedrijven en bestuurders kunnen via ons flora- en faunastoken laten aanleggen. Voor 50 euro sponsor je al een flora- en faunastrook van 100 vierkante meter, van minimaal 6 meter breed. Die stroken zaaien we voor een periode van 6 jaar in op grond van agrariërs en particulieren, en eventueel ook op overheidsgronden. Waar precies, dat kun je zien op onze kaart."

"De grondeigenaren krijgen een 6-jarig contract aangeboden met een reële vergoeding voor het beschikbaar stellen van de grond. Voor elke soort bloem- en kruidenrijke strook, grond en regio hebben we passende zaadmengsels van inheemse bloemen- en plantensoorten. De mengsels zijn zo samengesteld, dat vanaf het voorjaar tot de herfst altijd iets in bloei staat. En in de winter zijn de stroken goede overwinteringsplekken voor bijvoorbeeld bijen, zweefvliegen en spinnen, knaagdieren en vogels."

Waarom zijn deze bloeiende bermen en akkerranden zo belangrijk?

"Biodiversiteit is een goede indicator voor de kwaliteit van de natuur en de gezondheid van ecosystemen. Sinds tientallen jaren neemt wereldwijd de biodiversiteit af, ook in Zuid-Limburg. De natuur wordt tot ver over haar herstelvermogen heen gebruikt. In slechts 30 jaar zijn de populaties wilde bestuivers zoals bijen, hommels en zweefvliegen met meer dan 80 procent afgenomen. Het aantal broedvogelsoorten is met een derde gedaald. Zelfs de prachtige energieke boerenzwaluw dreigt een zeldzaamheid te worden. Ook met onze vlinders en veel amfibieën- en reptielensoorten gaat het slecht. Het verlies aan biodiversiteit heeft grote ecologische, maatschappelijke en economische gevolgen die we niet kunnen overzien."

"Met deze meerjarige flora- en faunastroken creëren we nieuwe leefgebieden, corridors en stapstenen voor gebiedspecifieke insecten, vogels en zoogdieren. Bijvoorbeeld voor de knautiabij, het bruin dikkopje, de wilde hamster, patrijs, veldleeuwerik, hermelijn, hazen en reeën. We verbinden versnipperde natuurgebieden weer met elkaar en zorgen voor een betere leefomgeving."

Jullie hebben begin april de eerste flora- en faunastroken aangelegd in de gemeente Eijsden-Margraten. Komen er ook stroken in de rest van Zuid-Limburg of zelfs in de hele provincie?

"Ja, dat is onze ambitie. Bij de lancering op 3 september in Eijsden-Margraten waren 31 organisatie uit het brede werkveld van natuur, agrarische sector, recreatie en overheden vertegenwoordigd. Dus er is veel enthousiasme. Voor het eind van 2020 hebben we met 5 gemeenten in Zuid-Limburg concrete afspraken gemaakt. In 2021 willen we dit uitbreiden met nog eens 10 Zuid-Limburgse gemeenten. In Gulpen-Wittem gaan we eind september, begin oktober inzaaien. We zijn al in overleg met Vaals, Voerendaal en Valkenburg aan de Geul. Ondertussen leren we ook van wat we doen, bijvoorbeeld over het optimaal afstellen van de specifieke zaaimachine in combinatie met het zaadmengsel en de bodemsoort."

"En dan willen we in 2021 uitbreiden naar de rest van Zuid-Limburg, om vervolgens in 2022 naar geheel Limburg uit te breiden en ons aanbod te verbreden. Door behalve flora- en faunastroken ook heggen, kruidenrijke akkers en weilanden, graften, hoogstambomen en eventueel poelen, nestkasten en bijenhotels aan te bieden. We zijn gestart met een beweging die hopelijk onomkeerbaar is in Limburg. Natuur, landschap en biodiversiteit zijn onze grootste troef als het gaat om toerisme, recreatie en bedrijvigheid, maar zijn vooral belangrijk voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier. We genieten er met z'n allen van en zijn ervan afhankelijk."

Meer informatie

Ook samenwerken met Limburg Bloeit Op? Kijk voor meer informatie op limburgbloeitop.nl.

Kennisdeling

Heb je vragen over dit project? Ruud Belleflamme beantwoordt ze graag. Limburg Bloeit Op is zelf op zoek om sneller onafhankelijk van de overheid te kunnen beschikken over fondsen, gericht op structurele invulling. Hoe kun je een proces duurzaam op gang brengen om dit structureel vanuit burgers te financieren? Heb jij daar ervaring in? Neem dan contact op met Ruud via 06 - 51 60 28 87

Wil jij ook via Expeditie Ruimte je ervaringen delen?

Graag horen wij jouw ervaringen.
Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen contact met je op.