€ 4 miljoen aan subsidies voor woningen in sociale- en middenhuur

Subsidieregeling Stimulering Wonen 2020 – 2023

Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Mail Social
Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Provincie Limburg stelt € 4 miljoen aan subsidies beschikbaar voor woningbouwplannen voor de sociale huur en middenhuur. Harold Dello, beleidsmedewerker Woon en Leefomgeving, vertelt meer over de Subsidieregeling Stimulering Wonen 2020 – 2023.

  • #wonen in limburg
  • #Vastgoed
  • #Ruimtelijke ordening
Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Projectfoto
Harold Dello, beleidsmedewerker Woon en Leefomgeving bij Provincie Limburg

Wat wil de Provincie bereiken met deze subsidieregeling? 

"Op sommige plekken in Limburg is er een tekort aan huurwoningen voor specifieke doelgroepen en aan woningen met extra kwaliteit. Dat geldt in het bijzonder voor woningen in de sociale huur en woningen met huurprijzen tussen de € 700 en € 1000. Er zijn nieuwe woningen nodig in de categorieën sociale huur en middenhuur voor mensen die begeleid moeten wonen, internationale werknemers en personen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Deze doelgroepen kunnen in de knel komen doordat ze geen passende woning kunnen vinden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat huurwoningen aanvullende kwaliteit hebben op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid. We willen de realisatie van huurwoningen voor specifieke doelgroepen en woningen met extra kwaliteit stimuleren."

"Met deze regeling subsidiëren we projecten waarvan de haalbaarheid onder druk staat als gevolg van de benodigde aanpassingen. Dat kunnen woningen zijn voor specifieke doelgroepen zoals mensen die tijdelijk een woning nodig hebben of internationale werknemers. We zetten die € 4 miljoen in om te stimuleren dat woningen in de sociale huur en middenhuur met extra kwaliteit worden gebouwd."

Wie kan aanspraak maken op een subsidie?

"Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen, coöperaties, gemeenten en corporaties. Maar ook burgerinitiatieven van groepen mensen die zich verenigen in een wooncoöperatie. Vaak hebben zij creatieve ideeën. Ook innovatieve concepten waar wij nog niet aan hebben gedacht zijn welkom. Wij nodigen partijen uit om ons te verrassen met ideeën die voldoen aan de voorwaarden die te vinden zijn op limburg.nl."

Hoe kom je in aanmerking voor deze subsidie?

"Je laat eerst via een e-mail aan wonenenleefbaarheid@prvlimburg.nl weten dat je interesse hebt in de subsidieregeling. Je krijgt dan een mail van ons terug waarbij we informatie opvragen, onder andere over de doelgroep en de beoogde extra kwaliteit. Wat we ook belangrijk vinden: stemt de gemeente in met dit initiatief? Daarna kijken we of het project in aanmerking komt voor subsidie. Zo ja, dan gaan we samen om tafel en bespreken we de inhoud en het financiële plaatje uitgebreider. Draagt het project bij aan de doelstelling? Welke aanpassingen zijn nodig aan de woning? Dit vooroverleg is ook bedoeld om te kijken welke andere regelingen de Provincie heeft. Het kan immers voorkomen dat een project ook voldoet aan andere provinciale regelingen: zo kunnen we wellicht slimme combinaties maken. Zodra het sein op groen staat, kan een aanvraag worden ingediend."

Het is nu half oktober 2020. Hoeveel projecten zijn er aangemeld?

"Tot nu toe zijn 40 projecten aangemeld. Dankzij het intensieve vooroverleg kan de officiële subsidieaanvraag sneller worden afgehandeld. De meeste projecten zijn nog in de fase van vooroverleg."

Meer informatie

De subsidieregeling is ingegaan op 30 juni 2020 en bestaat uit 2 onderdelen: 

• subsidie voor de planvormingsfase van specifiek benoemde woonprojecten

• en subsidie voor het realiseren van speciale woonprojecten voor sociale en middeldure huurwoningen met extra kwaliteit.

Ga voor de volledige regeling naar limburg.nl/onderwerpen/wonen/huurwoningen/.

Kennisdeling

Heb je vragen over de Subsidieregeling Stimulering Wonen 2020 – 2023 of andere regelingen, zoals de Startersregeling? Neem dan contact op met Harold Dello via 06 – 55 33 24 42. Zelf hoort hij graag van anderen die al veel ervaring hebben met coöperaties of CPO-initiatieven. Waar moeten mensen die initiatieven opstarten rekening mee houden?

Wil jij ook via Expeditie Ruimte je ervaringen delen?

Graag horen wij jouw ervaringen.
Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen contact met je op.