Experimenteren

We doen dagelijks ervaring op in de aanpak van omgevingsvraagstukken: van lokale pilot tot grote gebiedsontwikkeling. Hier lees je over de uitdagingen en ervaringen van experimenten. Meer weten? Neem contact op met de persoon in het artikel of filmpje.

Kies een thema:

Toon Filters
0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 5 0 0 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 6 1 0 0 0 1 2 Reset de kaart

Zuid-Limburg ontvangt definitieve status NOVI-gebied van het Rijk

Een gezamenlijke aanpak
 • #NOVI-gebied

"We zijn gegroeid door te oefenen met de instrumenten van de Omgevingswet"

Sittard-Geleen vernieuwt haar gemeentelijke omgevingsvisie
 • #Participatie
 • #Omgevingsvisie
 • #Ruimtelijke ordening

Omgevingsverordening 2021

Update
 • #Omgevingswet

Minister Ollongren beantwoordt Kamervragen

Implementatie Omgevingswet
 • #Omgevingswet

Handreiking verordeningen en het omgevingsplan

Nu beschikbaar
 • #Omgevingswet

"We investeren behalve in stenen ook in mensen"

Fysieke en sociaal-maatschappelijke aanpak van wijk in Kerkrade
 • #wonen in limburg
 • #Parkstad
 • #omgevingsvraagstukken

Pilots ondergrond stimuleren 3D-ordeningsaanpak

Inspiratiedocumenten
 • #Ondergrond

Maak rol milieubelang duidelijk in volgende stap

Omgevingsvisie Limburg
 • #Omgevingswet

Omgevingsagenda voor Limburg en Noord-Brabant in de maak

Schakelkast die opgaven en oplossingen verbindt
 • #Omgevingswet
 • #Participatie
 • #omgevingsvraagstukken

€ 4 miljoen aan subsidies voor woningen in sociale- en middenhuur

Subsidieregeling Stimulering Wonen 2020 – 2023
 • #wonen in limburg
 • #Vastgoed
 • #Ruimtelijke ordening

Zienswijzeperiode afgelopen

Proces Omgevingsvisie
 • #Omgevingswet