Omgevingsvisie Limburg 2020

Wat is de Omgevingsvisie Limburg en hoe zit dit proces er uit?
Lees meer

Cases

Flora- en faunastroken voor meer biodiversiteit

Onze natuur versterken en beschermen door de biodiversiteit te versterken. Dat is het doel van de...

Lees meer
Ontwerp Omgevingsvisie

De ontwerp Omgevingsvisie Limburg ligt van 7 september t/m 18 oktober 2020 ter inzage en is...

Lees meer
"De regio's bepalen de concrete projecten, terwijl de Provincie faciliteert"

Limburg heeft een karakteristiek landschap met veel natuur en erfgoed van kwaliteit. Het behoud h...

Lees meer