Omgevingsvisie Limburg 2020

Wat is de Omgevingsvisie Limburg en hoe zit dit proces er uit?
Lees meer

Agenda

30
okt
Train-de-trainer ontwerpatelier
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in
Precieze locatie wordt nader bekend gemaakt
06
nov
Bestuurlijke Werkconferentie Omgevingsdilemma's
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in
Brightlands Smart Services Campus
07
nov
Bestuurlijke Werkconferentie Omgevingsdilemma's Midden- en Noord-Limburg
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in
Maaspoort

Cases

Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Milieueffectrapportage

De afgelopen tijd hebben we gewerkt aan de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Mil...

Lees meer
Samen aan de slag met Regionale Energie Strategie

De Noord- en Midden-Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg, Enexis en het Waterschap Limburg w...

Lees meer
Kennisgeving ontwerp Nationale Omgevingsvisie

Van 20 augustus tot en met 30 september 2019 kun je een zienswijze indienen over het ontwerp Nati...

Lees meer